ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 68 (อายะฮฺ 126-127)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 68 (อายะฮฺ 126-127) dp6admin Wed, 03/08/2022 - 12:28
วันที่บรรยาย
17 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1433
มีวีดีโอ
ไม่มี