ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 67 (อายะฮฺ 122-125)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 67 (อายะฮฺ 122-125) dp6admin Sat, 30/07/2022 - 16:00
วันที่บรรยาย
10 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1433
มีวีดีโอ
ไม่มี