ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 65 (อายะฮฺ 117-121 ชิรกฺ)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 65 (อายะฮฺ 117-121 ชิรกฺ) dp6admin Wed, 22/06/2022 - 18:21
มีวีดีโอ
มี