ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 62 (อายะฮฺ 113-114)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 62 (อายะฮฺ 113-114) dp6admin Mon, 16/05/2022 - 14:49
วันที่บรรยาย
27 เราะบีอุ้ลอาคอร 1433
มีวีดีโอ
มี