ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 58 (อายะฮฺ 104 ภารกิจของผู้ศรัทธา)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 58 (อายะฮฺ 104 ภารกิจของผู้ศรัทธา) dp6admin Tue, 01/03/2022 - 12:55
วันที่บรรยาย
29 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1433
มีวีดีโอ
มี