ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 54 (อายะฮฺ 100)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 54 (อายะฮฺ 100) dp6admin Sun, 23/01/2022 - 19:41
วันที่บรรยาย
23 เศาะฟัร 1433
มีวีดีโอ
มี