ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 50 (อายะฮฺ 92-93)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 50 (อายะฮฺ 92-93) dp6admin Tue, 23/11/2021 - 14:55
วันที่บรรยาย
25 มุฮัรรอม 1433
มีวีดีโอ
ไม่มี