ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 35 (อายะฮฺ 65-69) | 16/2/64

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 35 (อายะฮฺ 65-69) | 16/2/64 dp6admin Sat, 20/02/2021 - 15:05