ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 34 (อายะฮฺ 63-64) | 9/2/64

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 34 (อายะฮฺ 63-64) | 9/2/64 dp6admin Thu, 11/02/2021 - 12:16
วันที่บรรยาย
28 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1442
มีวีดีโอ
มี