ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 45 (อายะฮฺ 88-89)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 45 (อายะฮฺ 88-89) dp6admin Wed, 08/07/2020 - 14:55
มีวีดีโอ
ไม่มี