ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 64 (อายะฮฺ 168-171)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 64 (อายะฮฺ 168-171) dp6admin Sun, 08/03/2020 - 18:08
วันที่บรรยาย
13 เราะญับ 1441
มีวีดีโอ
มี