ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 62 (อายะฮฺ 160-162 การอพยพ)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 62 (อายะฮฺ 160-162 การอพยพ) dp6admin Tue, 18/02/2020 - 07:19
มีวีดีโอ
มี