ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 60 (อายะฮฺ 155-157)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 60 (อายะฮฺ 155-157) dp6admin Sun, 26/01/2020 - 19:45
วันที่บรรยาย
30 ญุมาดัลอูลา 1441
มีวีดีโอ
มี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง