ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 40 (อายะฮฺ 78-79)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 40 (อายะฮฺ 78-79) dp6admin Mon, 06/01/2020 - 14:22
มีวีดีโอ
ไม่มี