ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 59 (อายะฮฺ 153-154)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 59 (อายะฮฺ 153-154) dp6admin Mon, 06/01/2020 - 07:12
วันที่บรรยาย
11 ญุมาดัลอูลา 1441
มีวีดีโอ
มี