ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 58 (อายะฮฺ 151-152)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 58 (อายะฮฺ 151-152) dp6admin Tue, 31/12/2019 - 10:22
วันที่บรรยาย
4 ญุมาดัลอูลา 1441
มีวีดีโอ
มี