ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 54 (อายะฮฺ 142-143 นบีมูซาไปพบอัลลอฮฺ)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 54 (อายะฮฺ 142-143 นบีมูซาไปพบอัลลอฮฺ) dp6admin Fri, 13/12/2019 - 20:58
มีวีดีโอ
ไม่มี