ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 55 (อายะฮฺ 144-145 นบีมูซา)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 55 (อายะฮฺ 144-145 นบีมูซา) dp6admin Mon, 09/12/2019 - 08:45
วันที่บรรยาย
12 เราะบีอุ้ลอาคิร 1441
มีวีดีโอ
มี