ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 53 (อายะฮฺ 138-142 หะดีษอัลฟุตูน)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 53 (อายะฮฺ 138-142 หะดีษอัลฟุตูน) dp6admin Thu, 28/11/2019 - 14:51
วันที่บรรยาย
30 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1441
มีวีดีโอ
มี