ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 51 (อายะฮฺ 128-135 บทลงโทษฟิรเอานฺ)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 51 (อายะฮฺ 128-135 บทลงโทษฟิรเอานฺ) dp6admin Wed, 13/11/2019 - 21:07
วันที่บรรยาย
16 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1441
มีวีดีโอ
มี