ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 49 (อายะฮฺ 106-126 นบีมูซา นักไสยศาสตร์)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 49 (อายะฮฺ 106-126 นบีมูซา นักไสยศาสตร์) dp6admin Sat, 12/10/2019 - 06:59