ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 48 (อายะฮฺ 103-5 นบีมูซา)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 48 (อายะฮฺ 103-5 นบีมูซา) dp6admin Fri, 04/10/2019 - 10:39
วันที่บรรยาย
3 เศาะฟัร 1441
มีวีดีโอ
มี