ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 47 (อายะฮฺ 103 อุลุลอัซมฺ นบีมูซา)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 47 (อายะฮฺ 103 อุลุลอัซมฺ นบีมูซา) dp6admin Thu, 19/09/2019 - 14:32
วันที่บรรยาย
19 มุฮัรรอม 1441
มีวีดีโอ
มี