ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 46 (อายะฮฺ 101-102)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 46 (อายะฮฺ 101-102) dp6admin Thu, 12/09/2019 - 11:20
วันที่บรรยาย
12 มุฮัรรอม 1441
มีวีดีโอ
มี