ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 45 (อายะฮฺ 97-100)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 45 (อายะฮฺ 97-100) dp6admin Fri, 06/09/2019 - 06:44
วันที่บรรยาย
5 มุฮัรรอม 1441
มีวีดีโอ
มี