ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 44 (อายะฮฺ 94-96)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 44 (อายะฮฺ 94-96) dp6admin Thu, 29/08/2019 - 20:58
วันที่บรรยาย
27 ซุลฮิจญะฮฺ 1440
มีวีดีโอ
มี