ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 43 (อายะฮฺ 90-93 นบีชุอัยบฺ)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 43 (อายะฮฺ 90-93 นบีชุอัยบฺ) dp6admin Thu, 08/08/2019 - 14:26
วันที่บรรยาย
6 ซุลฮิจญะฮฺ 1440
มีวีดีโอ
มี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง