ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 42 (อายะฮฺ 87-89 นบีชุอัยบฺ)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 42 (อายะฮฺ 87-89 นบีชุอัยบฺ) dp6admin Wed, 31/07/2019 - 18:48
วันที่บรรยาย
28 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1440
มีวีดีโอ
มี