ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 35 (อายะฮฺ 65)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 35 (อายะฮฺ 65) dp6admin Tue, 23/07/2019 - 12:37
มีวีดีโอ
มี