ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 31 (อายะฮฺ 55-57 สะพานอัศศิร้อฏ)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 31 (อายะฮฺ 55-57 สะพานอัศศิร้อฏ) dp6admin Sun, 14/07/2019 - 11:39
มีวีดีโอ
มี