ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 27 (อายะฮฺ 47-48)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 27 (อายะฮฺ 47-48) dp6admin Wed, 10/07/2019 - 13:34
มีวีดีโอ
มี