ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 24 (อายะฮฺ 43 ตะยัมมุม ญะนาบะฮฺ)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 24 (อายะฮฺ 43 ตะยัมมุม ญะนาบะฮฺ) dp6admin Mon, 24/06/2019 - 12:31
มีวีดีโอ
มี