ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 19 (อายะฮฺ 34 สามีภรรยา)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 19 (อายะฮฺ 34 สามีภรรยา) dp6admin Fri, 21/06/2019 - 12:57
มีวีดีโอ
ไม่มี