ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 38 (อายะฮฺ 81-84 นบีลูฏ)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 38 (อายะฮฺ 81-84 นบีลูฏ) dp6admin Thu, 20/06/2019 - 07:40
วันที่บรรยาย
16 เชาวาล 1440
มีวีดีโอ
มี