ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 12 (อายะฮฺ 25 การสร้างครอบครัว)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 12 (อายะฮฺ 25 การสร้างครอบครัว) dp6admin Sun, 16/06/2019 - 13:03
มีวีดีโอ
ไม่มี