ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 36 (อายะฮฺ 75-79 นบีซอลิหฺ ชาวษะมู้ด)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 36 (อายะฮฺ 75-79 นบีซอลิหฺ ชาวษะมู้ด) dp6admin Thu, 25/04/2019 - 20:12
วันที่บรรยาย
18 ชะอฺบาน 1440
มีวีดีโอ
มี