ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 35 (อายะฮฺ 74-79 นบีซอลิหฺ ชาวษะมู้ด)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 35 (อายะฮฺ 74-79 นบีซอลิหฺ ชาวษะมู้ด) dp6admin Fri, 12/04/2019 - 08:50
วันที่บรรยาย
4 ชะอฺบาน 1440
มีวีดีโอ
มี