ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 34 (อายะฮฺ 72-74 นบีซอลิหฺ ชาวษะมู้ด)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 34 (อายะฮฺ 72-74 นบีซอลิหฺ ชาวษะมู้ด) dp6admin Wed, 03/04/2019 - 19:16
วันที่บรรยาย
27 เราะญับ 1440
มีวีดีโอ
มี