ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 33 (อายะฮฺ 69-71 นบีฮูด)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 33 (อายะฮฺ 69-71 นบีฮูด) dp6admin Thu, 28/03/2019 - 12:55
วันที่บรรยาย
20 เราะญับ 1440
มีวีดีโอ
มี