ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 32 (อายะฮฺ 66-68 นบีฮูด ชาวอ๊าด)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 32 (อายะฮฺ 66-68 นบีฮูด ชาวอ๊าด) dp6admin Thu, 21/03/2019 - 15:12
วันที่บรรยาย
13 เราะญับ 1440
มีวีดีโอ
มี