ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 29 (อายะฮฺ 59-60 นบีนูหฺ)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 29 (อายะฮฺ 59-60 นบีนูหฺ) dp6admin Thu, 28/02/2019 - 20:09
วันที่บรรยาย
22 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1440
มีวีดีโอ
มี