ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 101-150

ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 101-150 dp6admin Thu, 13/12/2018 - 15:38

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 21 (อายะฮฺที่ 111-120)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 21 (อายะฮฺที่ 111-120) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 00:00
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 22 (อายะฮฺที่ 121-125)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 22 (อายะฮฺที่ 121-125) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 00:38
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 23 (อายะฮฺที่ 124-125)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 23 (อายะฮฺที่ 124-125) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 02:14
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 24 (อายะฮฺที่ 125-127 กะอฺบะฮฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 24 (อายะฮฺที่ 125-127 กะอฺบะฮฺ) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 01:10
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 25 (อายะฮฺที่ 128)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 25 (อายะฮฺที่ 128) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 01:20
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 26 (อายะฮฺที่ 129-130)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 26 (อายะฮฺที่ 129-130) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 01:26
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 27 (อายะฮฺที่ 130-132)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 27 (อายะฮฺที่ 130-132) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 01:41
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 28 (อายะฮฺที่ 133-137)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 28 (อายะฮฺที่ 133-137) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 16:25
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 29 (อายะฮฺที่ 138-141)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 29 (อายะฮฺที่ 138-141) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 16:35
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 30 (อายะฮฺที่ 142-143)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 30 (อายะฮฺที่ 142-143) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 16:49
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 31 (อายะฮฺที่ 143)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 31 (อายะฮฺที่ 143) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 17:21
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 32 (อายะฮฺที่ 144-145)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 32 (อายะฮฺที่ 144-145) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 17:34
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 33 (อายะฮฺที่ 145-147)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 33 (อายะฮฺที่ 145-147) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 17:49
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 34 (อายะฮฺที่ 148)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 34 (อายะฮฺที่ 148) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 17:55
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 35 (อายะฮฺที่ 149-150)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 35 (อายะฮฺที่ 149-150) dp6admin Sun, 11/10/2009 - 17:59
มีวีดีโอ
มี