ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 21 (อายะฮฺ 53)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 21 (อายะฮฺ 53) dp6admin Sun, 02/12/2018 - 16:13
วันที่บรรยาย
20 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1440
มีวีดีโอ
มี