ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 18 (อายะฮฺ 45-48)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 18 (อายะฮฺ 45-48) dp6admin Mon, 12/11/2018 - 11:09
วันที่บรรยาย
1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1440
มีวีดีโอ
มี