ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 13 (อายะฮฺ 34-35)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 13 (อายะฮฺ 34-35) admin Thu, 04/10/2018 - 21:04
วันที่บรรยาย
23 มุฮัรรอม 1440
มีวีดีโอ
มี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง