ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 83 (อายะฮฺ 139-140)

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 83 (อายะฮฺ 139-140) admin Wed, 29/11/2017 - 23:19
วันที่บรรยาย
10 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1439
มีวีดีโอ
มี