บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 01 (บทสรรเสริญ)

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 01 (บทสรรเสริญ) admin Sun, 18/06/2017 - 02:14

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 02 (ขอความช่วยเหลือ)

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 02 (ขอความช่วยเหลือ) admin Mon, 19/06/2017 - 17:21

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 04 (ขออิคลาศ)

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 04 (ขออิคลาศ) admin Mon, 19/06/2017 - 17:42

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 05 (ขออภัยโทษ)

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 05 (ขออภัยโทษ) admin Mon, 19/06/2017 - 17:54

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 06 (ขอความช่วยเหลือ)

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 06 (ขอความช่วยเหลือ) admin Mon, 19/06/2017 - 18:57

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 07 (ครอบครัว)

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 07 (ครอบครัว) admin Mon, 19/06/2017 - 19:12

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 08 (อัลกุรอานรักษาหัวใจ)

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 08 (อัลกุรอานรักษาหัวใจ) admin Mon, 19/06/2017 - 23:25

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 09 (ขอสวรรค์)

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 09 (ขอสวรรค์) admin Wed, 30/05/2018 - 07:42

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 10

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 10 admin Thu, 31/05/2018 - 16:26

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 11

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 11 admin Thu, 31/05/2018 - 17:32

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 12

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 12 dp6admin Mon, 25/04/2022 - 22:35

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 13 (ปรับปรุงประชาชาติ)

บทดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 13 (ปรับปรุงประชาชาติ) dp6admin Wed, 12/04/2023 - 23:55

ดุอาอฺขอให้อัลลอฮฺตอบรับการงาน

ดุอาอฺขอให้อัลลอฮฺตอบรับการงาน dp6admin Wed, 05/05/2021 - 23:50