ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 4 (อายะฮฺที่ 9-16 ลักษณะของมุนาฟิก)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 4 (อายะฮฺที่ 9-16 ลักษณะของมุนาฟิก) dp6admin Thu, 28/07/2016 - 14:17
มีวีดีโอ
ไม่มี