ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 6 (อายะฮฺ 11-12)

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 6 (อายะฮฺ 11-12) admin Wed, 02/09/2015 - 11:41
วันที่บรรยาย
18 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1436
มีวีดีโอ
มี