ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 52 (อายะฮฺ 76-79)

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 52 (อายะฮฺ 76-79) admin Wed, 07/01/2015 - 12:51
วันที่บรรยาย
16 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
มีวีดีโอ
มี